KS Praha logo
CZ
CZ EN

Úvodní slovo

Od ledna 2020 se naše společenství schází na Praze 7 nedaleko Letenského náměstí. Region Střed byl původně určen hlavně pro ty, kteří bydleli v širším centru Prahy, nyní jej ale navštěvují lidé z celé Prahy, a dokonce i řada mimopražských. Jsme společenstvím, kde jsou zastoupeny všechny generace. Jsou mezi námi teenageři, mladé rodiny s dětmi i bez dětí, rodiny středního věku, lidé bez partnera a významný počet seniorů. Program máme i pro všechny skupiny dětí a rovněž skupinu 12–15 let, která se setkává jednou za měsíc. Naším cílem je být otevřeným společenstvím, kde se všechny generace vzájemně obohacují. Jsme charismatické společenství a podporujeme používání duchovních darů, hlavně dar prorokování. Modlíme se za nemocné i za vysvobození. Klademe důraz jak na chválu a uctívání Boha, tak i na kázané slovo. Chceme se stále více podobat Pánu Ježíši Kristu a žít život založený na Bibli.

Naší vizí je služba v centru Prahy a podpora zakládání dalších regionů a sborů v Praze i mimo Prahu.

Večeři Páně máme nyní druhou a čtvrtou neděli v měsíci.

Všichni hosté jsou mezi námi vítáni.

Petr Kácha, pastor KS Praha Střed