KS Praha logo
CZ
CZ EN

Každý potřebuje naději

Světská definice naděje je taková, že je to optimistický stav mysli, který je založen na očekávání kladných výsledků s ohledem na události a okolnosti v životě člověka nebo na celém světě. Podstatou naděje je vnímání možnosti pozitivního zakončení v neznámé či dokonce zdánlivě neřešitelné situaci, která následně vytváří víru, že vše dobře dopadne i přes vnímané problémy. Mezi její opaky patří sklíčenost, beznaděj a zoufalství.
Křesťané ale získávají svou naději od Boha, který je Bohem naděje, skrze vztah, který s ním máme.
KazatelPetr Kácha Datum kázání 23. 4. 2023 Biblický verš Ř 15, 13
Stáhnout MP3

Přehrát kázání online

0:00:00
31:01

Další podobná kázání

Duchem choďte a žádosti těla nevykonáte

Bůh, Kristus, Duch svatý Následování Krista O Bibli

Je cesta k posvěcenému životu celoživotní odříkání a boj s tělem nebo Bůh naplánoval něco jiného? A proč je pořadí v některých biblických verších tak důležité?

KazatelLubomír Ondráček Datum kázání 26. 11. 2023 Biblický verš Gal. 5, 16 – 20; Ef. 2, 8 – 10; Řím. 6, 11; 1. Kor. 10, 13
Stáhnout MP3 Poslechnout